Hugo Alfvén (1872-1960)

Symfoni nr 2 D-dur
Zweite Symphonie (in D-dur)

opus 11

Skriv ut

1. Moderato
2. Andante
3. Allegro
4. Preludio: Adagio — Fuga: Allegro energico

  • Tillkomstår: 1897-1898
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 2 maj 1899, Kungliga Teatern, Stockholm, Hovkapellet under ledning av Wilhelm Stenhammar
  • Speltid: 53 min

Instrumentering (besättning)

3*.2*.3*.3* / 4.2.3.1 / timp, 2 perc / str
(piccolo, cor angl, bass clar, dbn)

Exempel på tryckta utgåvor

Partitur och orkesterstämmor samt arrangemang för piano 4 h: Det Nordiske Forlag, Köpenhamn / Schott, Mainz [1900]

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek

Beskrivning av verket

1. Moderato D-dur alla breve, 421 takter (=31/:113:/277)
2. Andante g-moll 2/4, 291 takter
3. Allegro c-moll 6/8, 277 takter (=26/:110:/Trio:5/:19:/3/:100:/14, Scherzo Da Capo)
4. Preludio: Adagio d-moll 4/4, 59 takter, Fuga: Allegro energico d-moll alla breve, 467 takter, inalles 526 takter

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 627 (inloggning på Spotify krävs)