Hugo Alfvén (1872-1960)

Notturno elegiaco
[Elegie]

opus 5

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1897–98
  • Verktyp: Horn och piano
  • Dedikation: Till Axel Malm (en autograf tillägnad Carl Almgren är daterad hösten 1897)
  • Speltid: 7 min
  • Detaljerad speltid: 7' hos såväl Öien som Hermansson

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm, C.G. 4663, copyright 1952

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Litteraturhänvisning

Stevensson, Lennart: Alfvéns Elegi = Notturno för horn/violoncell och orgel/piano. - 2-3/97, s. 20-21. [Om tillkomsten av dess olika versioner. Tidigare publ i Movitz nr 6, 1995]

Beskrivning av verket

Adagio, ma non troppo d-moll 4/4 (C) 80 takter, D-dur 25 takter, totalt 105 takter


Verkkommentar

Originalversionen är för horn och orgel, men stycket kan också spelas i någon av kombinationerna horn och piano, cello och orgel eller cello och piano.