Hugo Alfvén (1872-1960)

En visa om Barnens ö på Barnens dag

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tällberg 4 sepember 1923
  • Verktyp: Flera körer a cappella
  • Textförfattare: Cyrus Granér
  • Speltid: 4 min

Soloröster/kör

för barnkör och manskör

Exempel på tryckta utgåvor

Ljuskopia Musik- och teaterbiblioteket som har använts till nedanstående utgåva
Kungl. Musikaliska akademien/Aflvénfonden

Notmaterial/stämmor återfinns

Alfvéniana 3-4/13

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: VMhs 188, f. 22-23.

Beskrivning av verket

Barnkör Moderato D-dur 4/4 16 takter, Manskör Andante d-moll 8 takter, Più vivo A-dur 3/4 16 takter, Barnkör Tempo I D-dur 4/4 8 takter, Barnkör och Manskör Più vivo 3/4 32 takter, totalt 80 takter


Verkkommentar

Barnens Ö hade funnits sedan 1912 och Barnens Dag sedan 1880-talet. Barnens Dag-fester anordnades från 1901 för att få in pengar till verksamheten. Hugo Alfvén har daterat sin komposition Tällberg 4 sepember 1923 i en blyertsutskrift i Uppsala universitetsbibliotek VMhs 188, f. 22-23.
Utgåvan här är baserad på en ljuskopia, ej i Alfvéns utskrift, sannolikt från samma år. I den har den ursprungliga textens uppfordran att ge pengar mildrats. Då stod det i den andra och tredje strofen "Giv oss din skärv att till drömmarnas ö än flera få fly stadens gränder. Giv gärna, giv mycket, ja slantarna strö, strö ut dem med givmilda händer!"
Cyrus Granér (1870-1937) var folkskollärare och organist och dessutom utgivare av "Bland tomtar och troll" och författare till barnböcker om Burre Busse. I texten erinras om sagovärlden i den första strofen. Han var organisatoriskt begåvad och kunde entusiasmera sin omvärld.
Cyrus T Granér, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13145, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Lundström), hämtad 2013-10-18.
Kompositionen är ovanlig i Alfvéns verklista genom användningen av barnkör. Först alternerar den med manskör i var sina roller för att sedan förenas.


Libretto/text

Det ligger en ö vid en glittrande fjärd,
ett sommarbarnshem utan lika,
för tusende små ifrån storstadens värld
ett underbart sagornas rike
"Det ligger där borta långt östan om sol
och västan om månen den klara
med sånger och lekar till trollfars fiol
och långdans av älvornas skaras"
Dit längrta och trängta från gatornas prång
de bleka små jäntor och drängar;
dit drömma de sig: ut till havsvindars sång,
till skogssus och blommande ängar.
Så giv oss din skärv, att till drömmarnas ö
än flera få jublande fara
där ute bland solstänk på blånande sjö
därute är härligt att vara!
Vi öro så blyga, vi äro så små,
men våga oss tralla och  sjunga,
och sången den gäller, det kan ni förstå
vår ö och de tusende unga.
Så giv oss din hjälp att till drömmarnas ö
än flera få jublande fara
Därute bland solstänk på blånande sjö
där ute är härligt att vara.