Hugo Alfvén (1872-1960)

[Marias sånger op.21] 1. Ved Huset - Aftonstämning

opus 21:1. Rudén nr 50

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Textförfattare: Emil Aarestrup
  • Arrangemang/bearbetning:

  • Speltid: 2 min

Instrumentering (besättning)

1.1.2.0 / 2.0.0.0 /str

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur och stämmor i Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 6/8 29 takter


Libretto/text

Jeg stod, Gud veed hvor længe,
hældet mod Husets Pile;
kun Aftenstjernen lyste,
og det blev mørk og silde.
Men fra Balkonen trængte
igjennem Blomstervremlen
smeltende Accorder,
som om de kom fra Himlen.

Aftonstämning
Jag stod, Gud vet hur länge,
drömmande vid hennes boning;
blott aftonstjärnan lyste,
mot himlens blå förtoning,
men från balkongen trängde
igenom blomstervimmel
Ijufva harmonier
som ned från nattens himmel,
från himlen.