Hugo Alfvén (1872-1960)

[Bergakungen, Orkestersvit] 2. Trollflickans dans

opus 37, Rudén nr 99

Skriv ut
  • Tillkomstår: mitten av 1920-talet (1923?)
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Speltid: 5 min

Instrumentering (besättning)

3*3*.3*.3 / 4.3.3.1 / timp, 3 perc / 2 hp, cel / str
(picc, cor angl, bass clar)

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans musikförlag 1991 ©1958. CG 6282

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 203:6:2a

Beskrivning av verket

Lento Fiss-dur 4/4 1 takt, växlande 6/4 och 4/4 7 takter, Poco più mosso 3/4 24 takter, Un pochetto più mosso 45 takter, Sempre più agitato 55 takter, Più lento 14 takter, totalt