Hugo Alfvén (1872-1960)

Det unga hemmet

Rudén nr 152

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tegnérlunden 7, den 12 november 1927
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Alexandersson
  • Speltid: 1 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Per Linder, Stockholm

Beskrivning av verket

F-dur 6/8 18 takter


Verkkommentar

Tillkommen vid inflyttingsfest för Bertel Linder, Tegnérgatan 7 Stockholm. Texten diktad av Gustaf Alexandersson i gästboken, musiken komponerad på stället av Hugo Alfvén på baksidan av Sverges flagga för manskör


Libretto/text

Jag ser det unga hemmet på nytt,
så rent som en gång, så ungt;
Jag glömmer de mörka åren, som flytt,
och allting skymmande tungt.

Jag minns jag drömde om ålderns år
då jag var yngling en gång.
Nu skänker mig livet i åldern en vår
som blir till en klingande sång.