• Tillkomstår: Daterad Stockholm 18 augusti 1945
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Textförfattare: Tomas Simonsson
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangerad för unison sång och blåsorkester av Ivar Widner 1945
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

1.0.4*.0 / 3.2.3.2. / 2 corn, 2 ten, bar / 2 perc
(e-flat clar)

Soloröster/kör

unison kör

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket portfölj nr 350

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: BMS My 270

Beskrivning av verket

Kraftigt, ej för långsamt dorisk 4/4 26 takter


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring
för den henne rätt kan bära.

Gud har dig givit sinn och själ;
var hellre fri än annans träl,
ty frihet följer ära.

O, ädle svensk, du statt nu fast
och bättre det, som fordom brast,
du läte dig ej förvända.

Du våge din hals och så din hand,
att frälsa ditt eget fädernesland.
Gud må dig tröst väl sända!