Hugo Alfvén (1872-1960)

Å jänta å ja
Ord och melodi av F A Dahlgren

Rudén nr 150

Skriv ut
  • Tillkomstår: 7
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Fredrik August Dahlgren
  • Arrangemang/bearbetning: Harmoniserad och satt för blandad kör av Hugo Alfvén 193
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1937, CG 2870. Gehrmans kör-bibliotek, 94

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alfvéns autograf saknas

Beskrivning av verket

Hambotempo B-dur 3/4 96 takter


Libretto/text

Å jänta å ja' allt uppå landavägen.
Där mötte ho mej en môra så klar
å sola ho sken på himmelen så rar,
å vacker som ljusan dagen ho var,
mett hjarte, vart tog du vägen?

Å jänta å ja' allt på messômmersvaka.
Där mötte ho mej mä fräsande fröjd,
å allri nån'sin ha ja' känt mej så nöjd:
Ja' kasta mine ben i himmelens höjd,
å hôppa över alle taka.

Å jänta å ja' allt uti gröna lunden,
där tog ja' en köss så rosende rö
å klagade för henne hela mi nö
å fråga om ho ville dela mett brö;
å ho svara ja på stunden.