Hugo Alfvén (1872-1960)

[Tio sånger opus 4] 10. Gammalt kväde från Helsingland

opus 4 nr 10

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tibble september 1938
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Uruppförande: Konserthuset Stockholm 10 maj 1939, Hjördis Schymberg, Radiotjänsts orkester, dir Hugo Alfvén
  • Speltid: 7 min

Instrumentering (besättning)

2:a instrumenteringen : 2.2*.2.2 / 2.0.0.0 / timp / str
(cor angl)

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (Partitur och stämmor)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 164:4c, 164:4d

Beskrivning av verket

Andante a-moll 6/8 23 takter, Allegretto A-dur 15 takter, Andante d-moll 13 takter, Agitato 4/4 f-moll 15 takter, 6/8 3 takter, Andante a-moll 15 takter, Allegretto A-dur 24 takter, totalt 108 takter


Libretto/text

Här sitter jag ensam i villande skog
och lyssnar till suset i kvällen.
En strimma af solen vid afkedet tog
en ringdans bland mossan på hällen.
Och ut öfver viken från spegelblank sjö
hörs fåglarnes kvitter från furutäckt ö
långt omkring nejden den vida.
Nu smyger en nattgäst kring stubbar och snår,
tyst, tyst över nejden den vida.
Till ro jag mig lägger, men dårande dröm den gycklar,
min väg synes smycka med glödande rosor,
med tanke så öm om honom, som delar min lycka.
Men hvar finnes vännen, som ofta jag sett
i sömn och i vaka, i ljuft och i ledt,
hvar, hvar uti verlden den vida?
Kanhända han kommer så kärlig och varm
en dag till sin flicka, som drömmer
i mosstäckta hyddan på vildmarken arm,
där längtan i visan hon gömmer.
Då hämtar jag lif af hans blickar och ord,
och sällare flicka det finns ej i Nord,
nej, icke i verlden den vida.