Hugo Alfvén (1872-1960)

Trindskallarna

Rudén nr 122

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tibble 2 februari 1949
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Gottfrid Kallstenius
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för blandad kör av Hugo Alfvén 1949
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 2,5 minuter

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1949, CG 4359. Gehrmans kör-bibliotek, 260

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185;19a

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Polskatempo, men ej för hastigt F-dur [3/4] 10 takter, C-dur 8 takter, F-dur 8 takter, Poco più vivo 20 takter, Tempo I f-moll 10 takter, C-dur 8 takter, Poco più vivo F-dur 22 takter, totalt 86 takter


Libretto/text

Trindskallar ä vi allihopa,
alla mänskor i hela Europa,
hur om vår lärdom än vi ropa,
hur vår stolthet än gör sig bred.

Somliga arma, andra rika,
ä vi likafullt varandra ganska lika:
lätt är det nog att fred predika,
svårare det är att hålla fred.

Trindskallar ä vi hela hopen,
gamla gubben såväl som unga glopen.
När vi åt andra gräva gropen,
trilla själva vi däri ned.