Hugo Alfvén (1872-1960)

Preludium ur Uppenbarelsekantat opus 31

opus 31

Skriv ut
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 6 min
  • Detaljerad speltid: 5,5 minuter

Exempel på tryckta utgåvor

Kungl Musikaliska akademin /Alfvénfonden, 2009

Notmaterial/stämmor återfinns

Alfvéniana 1-2/09

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partituret UUB VMhs 172:1a

Beskrivning av verket

Andante C-dur 4/4 (C) 18 takter, Andantino tranquillo 44 takter, Tempo I 5 takter, totalt 67 takter

Länkar

Noter för nedladdning


Verkkommentar

Hugo Alfvéns kyrkomusikaliska verk är inte bara få – de är dessutom sällan framförda. Största personliga satsningen gjorde han åren 1899–1901 med kantaten Herrens bön op. 15 till en text av Erik Johan Stagnelius. Även om han själv skattade verket högt, har det inte hörts särskilt ofta, främst beroende på att det kräver stora resurser.

1913 fick han anledning att återvända till genren. Saltsjöbaden, villaförorten intill Stockholms skärgård, skulle få en egen kyrka. Inför dess invigning i maj detta år vände sig initiativtagarna till Alfvén som i decennier var landets givne festkompositör. Till bibeltexter sammanställda av Nathan Söderblom skrev Hugo Alfvén Uppenbarelsekantaten  op. 31 för den udda besättningen två solister, två körer, orgel, orgelharmonium, harpa, celesta och stråkkvartett.

Kantaten inleds med ett preludium för orgel. Detta stycke är faktiskt Alfvéns enda originalverk för just orgel – en tidig Elegi för horn/violoncell och orgel är det enda jämförbara verket. Preludiet är tredelat, börjar och slutar i långsamt tempo, och har däremellan en fugerad mellandel som bygger på koralen ”Gud trefaldig, statt oss bi”.

Preludiet publicerades tre år senare i en pianoversion av Musikaliska konstföreningen, men har inte förrän på senare år varit tillgängligt i sitt originalskick.

Gunnar Ternhag