Hugo Alfvén (1872-1960)

Oxbergsmarschen

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: folklig text
  • Arrangemang/bearbetning: arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1910
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ljuskopia Uppsala u.å. skrivet av [Gustaf Berg]

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:6a; kompositionsskiss utan text i Häfte 2 UUB VMhs 188

Beskrivning av verket

a-moll 4/4 (C) 28 takter


Libretto/text

Lotir åssint djivir,
jändest tjyri bjönn a rivir,
fåjt å läsman kum,
präst å knikt skatt ska a.
Berit! Tom e pundjen,
wisält er e
Mas e twundjin
åjte Syrmanland
min no stjer, tjåkan dra.
Berit! Du a knavun we,
drag int wåndlost
där I bort a fe;
Djeti jät full musån,
skaver du.
Swält å frjos kan katut wa,
men te tiddja am e nug fe bra,
War int rållås,
Gu’sin min wåss nu.

Stjertinn, bög å tjåka,
sländu, bikbutt, knajv å spjåka,
blotbrör å jen sup,
wåst å smör, gott umör.
Så åjtjyvyr eri
ar e beråv niri Sweri,
fyri jol wert år,
kem et stess Wålburmeäss.
Uxbjär, Gåfsbjeär, nu farwel!
Lagir så int Berit swält ijel!
Jälparärra, um o far å där!
I will bjot til mjäst i dug,
kumå dragend em min kwånn å rug,
umblan lägg i sä o kappalär.