Hugo Alfvén (1872-1960)

Roslagsvår

Rudén nr 211

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Alf Henrikson
  • Speltid: 1 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1957, CG 5149. Gehrmans kvartett-bibliotek, 309

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf hos Orphei Drängar

Beskrivning av verket

Tempo di Polka, tranquillo ess-moll 4/4, 20 takter, Più vivo Ess-dur, 40 takter, D.C al Fine, 16 takter, totalt 76 takter


Libretto/text

Solen sjunker i sjön till ro,
och svalan landar i murat bo.
Aftonrodnan brinner och aftonbrisen drar,
och Adam och Eva står par om par.
Johansson, hör du gökarna?
Johansson, häng med i krökarna!
Johansson, ser du lökarna?
Se hur alla björkar slagit ut!
Johansson, hör du strängarna?
Johansson, var med i svängarna!
Johansson, ser du ängarna?
Häggen doftar redan vid vår knut.

Skynda dig, skynda dig, skogen gläder sig
alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittar.
Skynda dig, skynda dig, marken gläder sig
öppna alla sinnen allt vad du förmår!
Skynda dig, skynda dig, doften sprider sig
alla blommor knoppas, alla flickor hoppas.
Skynda dig, skynda dig, jorden vrider sig
flyktig är vår korta Roslagsvår.

Johansson, ser du båkarna?
Johansson, kom rör på påkarna!
Johansson, hör du stråkarna?
Kort är våren, snart så är den slut!