Hugo Alfvén (1872-1960)

Aftonen

Rudén nr 187

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tibble 15 september 1942
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Herman Sätherberg
  • Uruppförande: Uppsala 5 maj 1943. Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Speltid: 5 min
  • Detaljerad speltid: 4,5 minuter

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1942, CG 3464, Gehrmans kvartett-bibliotek, 209

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:1b

Beskrivning av verket

Stilla A-dur 4/4 47 takter


Verkkommentar

En av Hugo Alfvéns mest framförda körsånger, komponerad 1942, alltså under emeritusåren. Denna gång frångick tonsättaren sin vana att först skriva en version för manskör. Kompositionen är tillägnad Siljanskören som troligen stod för uruppförandet. Med dämpade klanger blommar här en romantisk dyrkan av skogen.


Libretto/text

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör, huru tjusande vallhornet lullar.
Kvällssolens bloss sänker sig ner,
ner i den lugna, den klara våg.
Ibland dälder, gröna kullar
mångdubbelt eko kring nejden far.