Hugo Alfvén (1872-1960)

Glädjens blomster

Rudén nr 155

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 7 oktober 1938
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Folkvisa
  • Uruppförande: Uppsala 30 november 1938. Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1938
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 2,5 minuter

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1938, CG 3014. Gehrmans kvartett.bibliotek, 175

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:15

Beskrivning av verket

Moderato d-moll 3/4 16 takter


Libretto/text

Glädjens blomster i jordens mull, ack, visst aldrig gro! Kärlek själv ju försåtlig är för ditt hjärtas ro.
Men därovan, för hopp och tro
blomstra de evigt friska.
Hör du ej hur andar ljuvt om dem till hjärtat viska? Hör du ej hur andar ljuvt om dem till hjärtat viska?