Hugo Alfvén (1872-1960)

Herrens bön
ur Martyrerna af Stagnelius

opus 15; Rudén nr 39

Skriv ut

1. Adagio
"O Du som fjärran öfver molnens rymder" (kör)
2. Larghetto
"Må jorden, länge höljd av brott" (sopran, tenor)
3. Alegretto, quasi moderato
"Då skall ej längre blott en magtlös suck" (kör)
4. Andante
"Allgode Gud" (alt)
5. Andantino
"Förlåt oss Herre såsom vi förlåta" (kör)
Moderato
"Mät bördan efter våra svaga skuldror" (baryton)
Allegro - Andante maestoso
"Oss från det onda fräls" (kör)
"Ty kärlekens och ljusets gudaspria Du evigt sträcker" (kör)
Allegro con brio
"Din är makten, äran, härligheten" (kör)

 • Tillkomstår: Gräskö september 1899 - Klampenborg december 1900 - Rom april 1901
 • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
 • Textförfattare: Erik Johan Stagnelius
 • Dedikation: till Bertha Angelin
 • Uruppförande: Stockholm 2 december 1902, Musikföreningen i Stockholm, dir Franz Neruda, solister Valborg Svärdström (sopr), Davida Afzelius-Bohlin (alt), Henning Malm (tenor), Holger Nyblom (baryton)
 • Speltid: 45 min
 • Detaljerad speltid: med mindre strykning

Instrumentering (besättning)

Besättning 3**.3*.3*.3 / 4.3.3.1 / timp, 3 perc, 2 hp / str
(2 picc, cor angl, bass clar)

Soloröster/kör

Soprano, Alto, Tenore, Baritono solo
blandad kör S.S.A.T.T.B., damkör S.S.A.A. dubbelkör 2 x S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Klaverutdrag 1910, Musikaliska konstföreningen, 82

 • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 168 (Partitur tusch, blyerts, kompositionsskisser); Musik- och teaterbibliotekeket Z/Sv (ofullständigt klaverutdrag); Partitur tusch KO/Sv och klaverutdrag KO-Klav-Sv ej autograf

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 282-288

Beskrivning av verket

1.S.S.A.T.B. Adagio E-dur 4/4 (C) 43 takter
Un poco più mosso, ma molto grandioso 36 takter, Tempo I 19 takter, totalt 98 takter

2.Soprano, tenore solo Larghetto modulerande 3/4 42 takter Andantino A-dur 29 takter, Larghetto e-moll 25 takter, totalt 96 takter

3.Damkör S.S.A.A. Allegretto, quasi moderato F-dur 4/4 (C) 41 takter, Blandad kör S.A.T.B. Un poco più lento e grandioso C-dur 4/4 (C) 45 takter, blandad kör S.S.A.T.T.B. Allegro C-dur Alla breve 73 takter, Damkör S.S.A.A. Allegretto, quasi moderato F-dur 4/4 (C) 41 takter, Blandad kör S.A.T.B. Un poco più lento e grandioso C-dur 4/4 (C) 44 takter, blandad kör S.S.A.T.T.B. Allegro C-dur Alla breve 73 takter,
totalt 317 takter

4.Alto solo Andante D-dur 3/4 118 takter

5.Blandad kör S.A.T.B. Andantino H-dur 4/4 (C) 59 takter, Baryton solo Moderato e-moll 6/4 29 takter, Soli per tutti S.A.T.B. 31 takter, kör S.A.T.B. Allegro modulerande 3/4 63 takter, Andante maestoso E-dur 4/4 (C) 14 takter, dubbelkör S.A.T.B. Allegro con brio E-dur alla breve 188 takter, totalt 384 takter


Libretto/text

 1. 1. Blandad kör
     O Du, som fjärran öfver molnens rymder
      och stjärnornas och änglarnas församling
     bor i ett ljus dit tanken fåfängt lyfter
     sin matta vinge!
     Du, som himmelskt god af stoftets barn
     dock hälsas vill som Fader!

Må Evige, för äran af Ditt namn
i hvarje bröst ett heligt rökverk brinna!

 1. 2. Soprano, tenore solo      
     Må jorden länge höljd 
     af brott och plågor,
     omsider fri och lycklig bli!
     O, komme till oss Ditt rike,
     Herrans stad, det nya Jerusalem,
     bebodt af nåd och sanning
     i gyllne skyars krans från himlen ned,
     Må jorden länge höljd 
     af brott och plågor,
     omsider fri och lycklig bli!

 

 1. 3. Damkör 
     Då skall ej längre blott 
     en maktlös suck, en fåfäng bön
     vårt hjärtas kärlek tyda

Blandad kör S.A.T.B.
Ske skall bland oss Din vilja som den sker
ibland Din himmels eviga naturer

blandad kör S.S.A.T.T.B.
Ske din vilja
Damkör S.S.A.A.
Då skall ej längre blott
en maktlös suck, en fåfäng bön,
vårt hjärtas kärlek tyda
Blandad kör S.A.T.B.
Ske skall bland oss Din vilja som den sker
ibland Din himmels eviga naturer
blandad kör S.S.A.T.T.B.
Ske Din vilja

 1. 4. Alto solo  
      Allgode Gud, åt våra själar gif 
      i pröfningens och jämrens törnedalar, 
      hvad för det högre lifvet de behöfva!
      Styrk deras kraft och faderligt dem mätta
      Med gyllne frukter ur Ditt paradis!

 

 1. 5. Blandad kör
      Förlåt oss Herre, såsom vi förlåta,
      Herre, förlåt, förlåt
      såsom vi förlåta

Baryton solo
Mät bördan efter våra svaga skuldror
och led oss ej i frestelser, der segern ej är beredd

Soli per tutti S.A.T.B.
Mät bördan efter våra svaga skuldror
och led oss ej i frestelser, der segern ej är beredd
kör S.A.T.B.
Oss från det onda fräls, fräls oss från det onda
Kärlekens och ljusets gudspira
Du evigt sträcker öfver ting och anda
och i äoners skiftande äoner
är makten, äran, härligheten Din!
dubbelkör S.A.T.B.
Din är makten, härligheten och äran amen