Hugo Alfvén (1872-1960)

Rosilias sorg
Svensk folkvisa

Rudén nr 193

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 2 september 1943
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Uruppförande: Uppsala 2 april 1946, Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för manskör av Hugo Alfvén 1943
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1943, CG 3582. Gehrmans kvartett-bibliotek, 223

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 204:13a

Beskrivning av verket

Andante ciss-moll 2/4 47 takter


Libretto/text

Rosilia sitter i kammaren sin
uti lunden
Så sorgelig fäller hon tårar uppå kind
För lekt haver hon med konungasonen den unga.

Rosilia hon gångar i rosende lund
uti lunden
Där lyster henne att vila en stund
För lekt haver hon med konungasonen den unga.

Rosilia tager sin harpa utav gull
uti lunden
Det lyster henne spela, för hon var sorgefull
För lekt haver hon med konungasonen den unga.