Hugo Alfvén (1872-1960)

Trindskallarna

Rudén nr 122

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Åkerö 14 juli 1933
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Gottfrid Kallstenius
  • Uruppförande: Uppsala 23 april 1937, Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Arrangemang/bearbetning: Fritt behandlad för manskör av Hugo Alfvén 1933
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 2,5 minuter

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1936, CG 2819. Gehrmans kvartett-bibliotek, 163
Sångarförbundet, vol 5, nr 261. Stockholm 1948, CG 2819

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 18519b

Beskrivning av verket

Polskatempo, men ej för hastigt G-dur [3/4] 10 takter, D-dur 8 takter, G-dur 8 takter, Poco più vivo 20 takter, Tempo I g-moll 10 takter, D-dur 8 takter, Poco più vivo G-dur 22 takter, totalt 86 takter


Libretto/text

Trindskallar ä vi allihopa,
alla mänskor i hela Europa,
hur om vår lärdom än vi ropa,
hur vår stolthet än gör sig bred.

Somliga arma, andra rika,
ä vi likafullt varandra ganska lika:
lätt är det nog att fred predika,
svårare det är att hålla fred.

Trindskallar ä vi hela hopen,
gamla gubben såväl som unga glopen.
När vi åt andra gräva gropen,
trilla själva vi däri ned.