Hugo Alfvén (1872-1960)

Och/Å inte vill jag sörja
Folkvisa från Dalarna

Rudén nr 142

  • Tillkomstår: Daterad Tibble 10 november 1939
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Folkvisa från Dalarna
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för Baryton solo och manskör av Hugo Alfvén 1939
  • Speltid: 1 min

Soloröster/kör

Baryton solo, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1940. Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande. Sånger för mansröster, häfte 53, nr 7

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185;29b, exemplar 2 hos Bertel Linder, Stockholm

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Andantino a-moll 2/4 24 takter


Libretto/text

Och inte vill jag sörja men sörjer ändå
Han kommer väl igen om ett år eller två.
När liljorna de blomstra i marken,
han kommer väl igen, min hjärtans lilla vän,
för kärleken slutar så sena.