Hugo Alfvén (1872-1960)

Och/Å inte vill jag sörja
Folkvisa från Dalarna

Rudén nr 142

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tibble 10 november 1939
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Folkvisa från Dalarna
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för Baryton solo och manskör av Hugo Alfvén 1939
  • Speltid: 1 min

Soloröster/kör

Baryton solo, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1940. Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande. Sånger för mansröster, häfte 53, nr 7

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185;29b, exemplar 2 hos Bertel Linder, Stockholm

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Andantino a-moll 2/4 24 takter


Verkkommentar

Den här folkvisan från Dalarna arrangerade Alfvén i Leksand under sommarledigheten 1936 – han skulle ett år senare pensioneras från Uppsala universitet. Versionen för blandad kör är tillägnad Siljanskören. Alfvén var dock inte först med att ta upp sången, tidigare hade namn som Herman Berens, Jacob Niclas Ahlström, Gustaf Hägg, Emil Sjögren, m fl arrangerat den för kör. Sådant hindrade inte Alfvén som gick till verket med gott självtroende och med visshet om att hans eget arrangemang ändå skulle få god spridning.


Libretto/text

Och inte vill jag sörja men sörjer ändå
Han kommer väl igen om ett år eller två.
När liljorna de blomstra i marken,
han kommer väl igen, min hjärtans lilla vän,
för kärleken slutar så sena.