Hugo Alfvén (1872-1960)

Lugn i tron
Psalm

Rudén nr 36

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Erik Johan Stagnelius
  • Dedikation: Till Bertha
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Musik vid julen. Musiktidningens julnummer, Göteborg 1900
Stockholm [1920]. Hirsch 2678.

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:39, exemplar 2 i Musik- och teterbiblioteket, Z/Sv

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 349

Beskrivning av verket

Andante religioso G-dur 4/4 16 takter, Poco più mosso 21 takter, Tempo I 23 takter, totalt 60 takter.


Libretto/text

När skuggor jorden hölja
när dagens buller dör
och blott av flodens bölja
ett dunkelt brus jag hör;

Från bädden jag mig höjer
och Zions harpa tar.
Ditt lov min själ förnöjer,
o Skapare och Far!

Och stjärnorna som tindra
i himlens blåa hus,
och vågorna, som glindra
i månens helga ljus,

och asparne, som bäva
med sakta suckars ljud,
och skuggorna som sväva,
allt, allt prisar dig o Gud!

Och paradisiskt stänker
en glädjedagg min hy.
I själen ro sig sänker
och sorg och smärtor fly.

Likt regnbegjutna stänglar
mitt hjärta lyfter sig,
och alla mörkrets änglar
förmå ej mer mot mig.