Hugo Alfvén (1872-1960)

Harrgårstösa i äppelapla

Rudén nr 48

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1904?
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Gustaf Fröding
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm [1904]. CG 1575. (Sånger för mansröster, 18, nr 4)
Stockholm [1913], CG 1575. Gehrmans kvartett-bibliotek, 88

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf hos Lennart Lindström

Beskrivning av verket

Lekande A-dur 3/4 36 takter


Libretto/text

Dä satt å sang i e äppelapel
där apeläppla hang grannt i ra,
filinkeli lät e låt i tôppen,
tilideli, trilla drilla gla.

”Hva hetter du där i äppelapla
mä vackerlåta i mun?” sa ja.
Da sang dä lideli lidelalla,
dä drilla te sôm e lärk å sa:

”Ja hetter Astri af Astrakanien,
ja hetter Lideli Lidela”
dä titta fram sôm ett apeläpple
i apeltôpp mälla äppelbla.