Hugo Alfvén (1872-1960)

Frihetssång

Rudén nr 35

Skriv ut
  • Tillkomstår: Kompositionsskiss daterad Marö 25 juli 1900
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Tomas Simonsson
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 1,5 minuter

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ljuskopia Uppsala, ALmqvist & Wiksell. "Komponerad 1904"
Stockholm [1901], CG 1058.(Sånger för mansröster, häfte 14, nr 4)
Stockholm 1935., Hirsch 2794. Sångarförbundet. Upplaga för separata sånger, 8.
Sångarförbundet, vol 4, nr 227. Stockholm 1940. Hirsch 2799

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:12b, exemplar 2 i Musik- och teatermuseet

Beskrivning av verket

Kraftigt, ej för långsamt mixolydisk 4/4 24 takter


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring
för den henne rätt kan bära.

Gud har dig givit sinn och själ;
var hellre fri än annans träl,
ty frihet följer ära.

O, ädle svensk, du statt nu fast
och bättre det, som fordom brast,
du läte dig ej förvända.

Du våge din hals och så din hand,
att frälsa ditt eget fädernesland.
Gud må dig tröst väl sända!