Hugo Alfvén (1872-1960)

Vi ska ställa till en roliger dans
Svensk danslek

Rudén nr 158

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 9 februari 1939
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk danslek
  • Arrangemang/bearbetning: för manskör av Hugo Alfvén 1939
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1939, CG 3042. Gehrmans kvartett-bibliotek, 179
Sångarförbundet, vol 4, nr 222. Stockhom 1940, Hirsch 2799

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:27

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Allegro A-dur 3/4 5 takter /: 5 takter :/ 5 takter, /: 5 takter :/ totalt 20 takter


Libretto/text

Vi ska’ ställa till en roliger dans,
och vi ska’ binda både krona och krans te’ dansen.
Hej hopp, en roliger dans!
Hej hopp,  båd’ krona och krans te’ dansen!

Vacker är du, när du dansar och ler,
och vacker, när du på din käraste ser, du lilla.
Hej hopp, du dansar och ler,
hej hopp, på kärasten ser, du lilla!