Hugo Alfvén (1872-1960)

[Fem sånger för manskör op.42] 1. Väcksång

Rudén nr 109

Skriv ut
  • Tillkomstår: Kompositionsskiss daterad Tällberg 8 augusti 1923
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Gottfrid Salwén
  • Dedikation: Till Uppsala Studentkårs Allmänna Sångförening
  • Uruppförande: Auditorium, Stockholm, 4 december 1923. Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ljuskopia Daterad Tällberg 8 augusti 1923 "opus 40 nr 3"
Sångarförbundet, vol 3, nr 179. Stockholm 1933, Hirsch 2785

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 188

Beskrivning av verket

Högtidligt g-moll 4/4 9 takter, Någor rörligare Ess-dur 9 takter, Tempo primo g-moll 9 takter, Något rörligare Ess-dur 9 takter, totalt 36 takter


Libretto/text

Leende fält, ödsliga hed
lär oss led efter led
älska hemmets härd,
Nu är fienden redan här,
med svek som vapen.
Räds hans list och hans lumpna guld,
bliv mot Sverige trogen och huld!

Susande skog, brusande flod
gjut i vårt hjärteblod
kärlek till eget härliga land
knuten med klippfasta band!
Bort med sinnenas unkna frid,
upp till ärofull strid!
Bort med avund, mummel och knot,
upp till kamp emot Österns hot!