Hugo Alfvén (1872-1960)

Två turturduvor
Svensk folkvisa

Rudén nr 114

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Linnéanum 1 februari 1930
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Uruppförande: Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén på sångarfärd juni 1930. Solist: Sam Waernulf
  • Arrangemang/bearbetning: Fritt behandlad för Baryton solo och liten manskör av Hugo Alfvén 1930
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

Baryton solo, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm [1932?], Hirsch 2779
Stockholm 1932, Hirsch 2785. (Natt och tre svenska folkvisor)
Sågnarförbundet, vol 3, nr 169. Stockholm 1933, Hirsch 2785

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:20

Beskrivning av verket

Poco lento a-moll 4/4 25 takter


Libretto/text

Två turturduvor hade växt upp i samma skog.
Så kom där en falk och den ena borttog.
Den andra duvan sörjde sig till döden.