Hugo Alfvén (1872-1960)

Måns Stenbocks visa
Svensk folkvisa

Rudén nr 118

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 10 november 1931
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1931
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1932, Hirsch 2785. (Natt och tre svenska folkvisor)
Sångarförbundet, vol 3, nr 168. Stockholm 1933, Hirsch 2785.

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kompositionsskiss utan text i Häfte 6, fol 2. UUB VMhs 192

Beskrivning av verket

Marschtempo C-dur 4/4 40 takter, Något bredare 8 takter, totalt 48 takter


Libretto/text

Kung Fredrik i Danmark han satt på sin stol,
stort buller månde han göra:
”Om jag är er konung som jag var i fjol,
så skall jag de Svenske förgöra.
Kung Carol han är nu fjärran omlands,
av nästan alla förlåten,
jag vill med hans rike begynna en dans,
fast det skall kosta mig plåten.”
Den Rävenklo började med stort rop
de svenske männer förakta:
”Måns Stenbock, kom hit med dina lilla hop
dina getter måste jag slakta”
”Jag kommer, vänta mig var en dag,
men getter haver jag inga,
de äro alla bockar som jag,
på din rygg så skola de springa”
Måns Stenback förde sina männer i fält,
som bockar begynte de stånga,
de slogo tolvtusende jutar ihjäl
och fångade gruvligen många,
Gud Fader, Guds Son och den Helige And’
vare prisad förutan all ände,
som oss och vårt älskade fädernesland
har frälsat ur detta elände!