Hugo Alfvén (1872-1960)

[Fem sånger för manskör] 4. Värmlandsvisan

Rudén nr 109

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Axel Fryxell (1765-1834). Präst och ekonomisk författare
  • Uruppförande: Uppsala 9 maj 1930, Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Arrangemang/bearbetning: Folkmelodi arrangerad för Tenorsolo och manskör av Hugo Alfvén 1925
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

Tenor solo, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ljuskopia [Uppsala 1925, Almqvist & Wiksell]
Sångarförbundet, vol 3, nr 166. Stockholm 1933, Hirsch 2785

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 179:3

Beskrivning av verket

Moderato, quasi andante g-moll 4/4 17 takter


Libretto/text

Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land,
du krona för Svea rikes länder!
Ja, om jag kommer mitt i det förlovade land,
till Värmland ändå jag återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö;
och en gång ifrån Värmeland jag tager mig en mö,
så vet jag, att aldrig jag mig ångrar.