Hugo Alfvén (1872-1960)

Marsch

Rudén nr 61

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 25 februari 1908
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger för mansröster, häfte 21, nr 2b. Stockholm [1908], CG 1763
Stockholm [1915], CG 1763. Gehrmans kvartett-bibliotek, 126

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf saknas

Beskrivning av verket

Med tyngd och stark markering E-dur 4/4 (C) 24 takter


Libretto/text

För Gud och sanning, rätt och ära
är hvarje man en född soldat;
och för sin plikt att vapen bära
det är den bästa hjältedat.
Den något älskar mer än lifvet,
den något fruktar mer än döden.
svag för ingendera, han har det rätta krigsmaner.