Hugo Alfvén (1872-1960)

[Fem sånger för manskör] 5.En jägares vårsång

Opus 42, Rudén nr 109

Skriv ut
  • Tillkomstår: Kompositionsskiss daterad Tällberg 7 september 1923
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Gottfrid Salwén
  • Dedikation: Till min vän diktaren
  • Uruppförande: Auditorium, Stockholm 4 december 1923, Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ljuskopia Uppsala [1923?], Almqvist & Wiksell
Sångarförbundet, vol 3, nr 177. Stockholm 1933. Hirsch 2785

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 188, f. 23-24 med titeln Vårsång

Beskrivning av verket

Vivace (alternativt Friskt och livligt) A-dur 3/4 8 takter, C-dur 4/4 8 takter, A-dur 3/4 7 takter, totalt 23 takter


Libretto/text

Nu spricka knopparna
och lysa topparna
av björk i brunt och rödt.
På himlen skönare
en skiftning grönare
kan ses i kvällens ljus.
I klara sjöarna
har solen öarna
från vinterns boja löst.
Nu glittra vågorna
i varma lågorna
av himlens aftonglöd,
Jag enkla jägare
min fyllda bägare
för våren höja vill