Hugo Alfvén (1872-1960)

Lilla Rosa
Svensk folkvisa

Rudén nr 157

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Uruppförande: Uppsala 29 mars 1939, Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för manskör av Hugo Alfvén 1938
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1939, CG 3036. Gerhmans kvartett-bibliotek, 176
Sångarförbundet, vol 5, nr 258. Stockholm 1948, CG 3036

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf saknas

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 156-167

Beskrivning av verket

Andante a-moll (e-molls förtecken) 2/4 24 takter, Lento 6 takter, Tempo primo 15 takter, totalt 45 takter


Libretto/text

Rosa lilla tjänte på konungens gård
med äran och med dygd
och där tjänte hon uti åtta runda år.
I vinnen väl både rosor och liljor.
De talte så mycket om kärlekens harm
med äran och med dygd
till dess de sutto döde uti varannans famn.
I vinnen väl både rosor och liljor.
Det växte upp liljor på bägge deras grav
med äran och med dygd.
De växte tillsamman med alla sina blad.
I vinnen väl både rosor och liljor.