Hugo Alfvén (1872-1960)

Lilla Rosa
Svensk folkvisa

Rudén nr 157

Skriv ut
  • Tillkomstår: Kompositionsskiss daterad Musicum 20 december 1938
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för blandad kör av Hugo Alfvén 1938
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A:T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1938, CG 3034. Gehrmans kör-bibliotek, 111

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:37

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 156-167

Beskrivning av verket

Andante e-moll (h-molls förtecken) 2/4 24 takter, Lento 6 takter, Tempo primo 15 takter, totalt 45 takter


Libretto/text

Rosa lilla tjänte på konungens gård
med äran och med dygd
och där tjänte hon uti åtta runda år.
I vinnen väl både rosor och liljor.
De talte så mycket om kärlekens harm
med äran och med dygd
till dess de sutto döde uti varannans famn.
I vinnen väl både rosor och liljor.
Det växte upp liljor på bägge deras grav
med äran och med dygd.
De växte tillsamman med alla sina blad.
I vinnen väl både rosor och liljor.