Hugo Alfvén (1872-1960)

Linden
Svensk folkvisa

Rudén nr 199

Skriv ut
  • Tillkomstår: kompositionsskiss daterad Tibble 9 december 1948
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för manskör, första bearbetningen, av Hugo Alfvén 1948
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1949, CG 4337. Gehrmans kvartett-bibliotek, 269

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:38:1

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 156-167

Beskrivning av verket

Andante g-moll 12 takter, Poco più moto 24 takter, Tempo primo 12 takter, Poco più lento 12 takter, totalt 60 takter


Libretto/text

”Jag var mig så liten,  jag miste min mor,
min fader han gav mig i styvmoders våld”
I år så blir det en sommar.
”Och jag hade bröder båd’ stora och små;
som’a skapte hon till björnar, i skogen att gå”
I år så blir det en sommar.
”Och som’a skapte hon till ulvar grå;
mig skapte hon till en lind
på en slätt till att stå”
I år så blir det en sommar.
Det kom en kungason där gångande:
”Här ståndar du, Guds fred, kära lind så grön!”
I år så blir det en sommar.
Så tog han på hennes fagraste blad,
så rann det där upp en jungfru så klar.
I år så blir det en sommar.