Hugo Alfvén (1872-1960)

Duvans sång på liljekvist

Rudén nr 154

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 1 juni 1938
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Folkvisa
  • Uruppförande: Uppsala 30 november 1938, Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för Tenor solo och manskör av Hugo Alfvén 1938
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Tenor solo, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1938, CG 2989. Gehrmans kvartett-bibliotek, 174
Sångarförbundet, vol 5, nr 255. Stockholm 1948, CG 2989

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:8b

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 156-167

Beskrivning av verket

Andante F-dur 2/4 48 takter, Poco agitato d-moll 24 takter, Tranquillo F-dur 24 takter, totalt 96 takter


Verkkommentar

Ett av Alfvéns många folkvisearrangemang, komponerat 1938. Det är riktigare att kalla dem folkvisebearbetningar, eftersom tonsättaren inte följde förlagan slaviskt. I det här fallet sjunger en solist vismelodin som Alfvén hämtade ur Svenska folk-visor från forntiden. Kören stödjer och kommenterar solisten, men bryter också upp visans givna flöde.


Libretto/text

Det sitter en duva på liljekvist
i midsommarstider
Hon sjunger så fagert om Jesu Krist
I himmelen är en stor glädje.
Hon sjunger och sjunger och sjunger alltså
i midsommarstider
”Det väntas en jungfru till himmelen i år”
I himmelen är en stor glädje.
Och jungfrun vart döder och lades på bår
i midsommarstider
Och jungfrur och tärnor krusa’ hennes hår
I himmelen är en stor glädje.
De lade den jungfrun i svartan mull
i midsommarstider
Och själva Gud Fader, han var henne huld
I himmelen är en stor glädje.