Hugo Alfvén (1872-1960)

Duvans sång på liljekvist

Rudén nr 154

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 1 juni 1938
  • Verktyp: Damkör a cappella
  • Textförfattare: Folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för Sopran solo, S.S.A.T. av Hugo Alfvén 1938
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Sopran solo, S.S.A.T

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1938, CG 2990. Gehrmans kör-bibliotek, 105

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:8a

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 156-167

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 2/4 48 takter, Poco agitato c-moll 24 takter, Tranquillo Ess-dur 24 takter, totalt 96 takter


Libretto/text

Det sitter en duva på liljekvist
i midsommarstider
Hon sjunger så fagert om Jesu Krist
I himmelen är en stor glädje.
Hon sjunger och sjunger och sjunger alltså
i midsommarstider
”Det väntas en jungfru till himmelen i år”
I himmelen är en stor glädje.
Och jungfrun vart döder och lades på bår
i midsommarstider
Och jungfrur och tärnor krusa’ hennes hår
I himmelen är en stor glädje.
De lade den jungfrun i svartan mull
i midsommarstider
Och själva Gud Fader, han var henne huld
I himmelen är en stor glädje.