Hugo Alfvén (1872-1960)

Frihetssång

Rudén nr 35

Skriv ut
  • Tillkomstår: Kompositonsskisser för blandad kör och manskör daterade Marö 25 juli 1900
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Tomas Simonsson (1350 – 1443) biskop av Strängnäs
  • Uruppförande: Midsommaren 1904 i Leksand av Siljansbygdens körförbund, dirigent Hugo Alfvén
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 1,5 minuter

Soloröster/kör

S.A.T.B:

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1936. Hirsch 2795. Svenska körsången, 12
Stockholm 1949, CG 4163. Gehrmans kör-bibliotek, 144
Stora körboken, nr 22. Stockholm 1951, Gehrmans

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:12a, 184:12a:1, kompositionsskiss 184:24c samt Orphei Drängars bibliotek

Beskrivning av verket

Kraftgt, ej för långsamt dorisk 4/4 24 takter


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring
för den henne rätt kan bära.

Gud har dig givit sinn och själ;
var hellre fri än annans träl,
ty frihet följer ära.

O, ädle svensk, du statt nu fast
och bättre det, som fordom brast,
du läte dig ej förvända.

Du våge din hals och så din hand, att frälsa ditt eget fädernesland.
Gud må dig tröst väl sända!