Hugo Alfvén (1872-1960)

Oväntat bröllopsgäst

Rudén nr 163

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 2 september 1939
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Fri bearbetning för blandad kör av Hugo Alfvén 1939
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Musikförlag, Stockholm, 1939, CG 3105. Gehrmans kör-bibliotek, 123

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:5

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 156-167

Beskrivning av verket

Moderato Ass-dur 6/8 13 takter, Ess-dur 14 takter, Ass-dur 14 takter, totalt 41 takter


Libretto/text

Och jungfrun ståndar på högan berg,
såg ner i djupan sjö;
Så fick hon se skepp kommande,
det är ett riddarskepp.
Det var den skönaste riddare,
som uppå skeppet var. Han ville den jungfrun trolova sig,
så unger som han var.
Och ungersven drager de gullringar fem
och sätter på jungfruns hand:
”Trolova mig, du lilla vän,
det är vårt kärleksband!”