Hugo Alfvén (1872-1960)

Nordens länder

Rudén nr 196

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal 9 december 1943
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Hans Dhejne (1891-1986) Författare
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B:

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1944, CG 3627. Gehrmans kör-bibliotek, 190

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:2b

Beskrivning av verket

Med tyngd och bredd, F-dur 4/4 10 takter, 2/4 1 takt, 4/4 9 takter, Più mosso B-dur 14 takter, 2/4 1 takt, 4/4 4 takter, Molto tranquillo 8 takter, Più vivo F-dur 7 takter, 2/4 1 takt, 4/4 3 takter, totalt 58 takter


Libretto/text

Danmarks öar, Sverges dalar,
Norges fjäll och Islands sagoö,
Finlands djupa skogar talar
med en röst, som ej kan dö. 
Kör av ädla lyror säger
oss vad Nordens ande är.
Ingen strupe, ingen stämma
äger samma klang,
som Nordens stämma bär.
Ingen kan till tystnad tvinga
denna röst, som är vår andes liv.
Stormtidsklockor må oss sammanringa
väcka oss ur dvalans tidsfördriv!
Låt oss ta varandras händer,
låt oss stiga ur vår ensamhet,
Nordens sköna syskonländer,
slutna i gemensamhet!
Samma skyar speglar våra vatten,
och av lövens gröna fång
flätas i den ljusa natten
samma kransar än vid sång.
Sjung oss samman sent omsider!
Nordens stämma, stolt och hel,
ljuda skall till tiders tider
om den jord, som är vår arvedel