Hugo Alfvén (1872-1960)

Vaggvisa

Rudén nr 127

  • Tillkomstår: Daterad Åkerö 13 augusti 1933
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Eri Blomberg
  • Uruppförande: Uppsala 23 april 1937. Orphei Dränger, dir Hugo Alfvén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1936. CG 2817. Gehrmans kvartett-bibliotek, 161

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:22a

Beskrivning av verket

Grave g-moll 4/4 32 takter


Libretto/text

Dagen blir natt, natten blir dag,
ingenting giv, ingenting tag,
allting glider mot döden.
Fröet blir frukt, och frukten blir frö,
blommorna blomma och dofta och dö,
allting glider mot döden.
Livet förbleknar och blir till en dröm,
allt är en dröm, blunda och glöm,
allting glider mot döden.