Hugo Alfvén (1872-1960)

Stolts Margareta
Svensk folkvisa

Rudén nr 184

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tibble 29 juni 1942
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för blandad kör av Hugo Alfvén 1942
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1942. CG 3421. Gehrmans kör-bibliotek, 159

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 204:16

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 156-167

Beskrivning av verket

Moderato dorisk 2/4 16 takter, Lento 2 takter, A tempo 16 takter, Lento 2 takter, A tempo 16 takter, Lento 2 takter, A tempo più vivo 16 takter, Lento 2 takter, totalt 72 takter


Libretto/text

Herr Peder han rider allt in på sin gård,
hans sporrar som silver månd’ glimma.
Stolts Margreta springer i kammarn in,
så strida hennes tårar månde rinna.
Så lönligt bar hon sorgen.
Stolts Margreta kasta’ gullsax i skrin,
det klinga’ i femton gullringar.
Så månde hon till herr Peder gå in,
så strida hennes tårar månde rinna.
Så lönligt bar hon sorgen.

”Och hörer du, herr Peder, du giver mig lov,
du giver mig lov till att resa!
Ty jag haver sport min fader vara sjuk,
och jag vill gärna honom besöka”
Så lönligt bar hon sorgen.
Stolts Margareta rider på sin kära faders gård,
hon var så en dägelig blomma.
Där födde hon då de sönerna två,
själv ligger hon döder på en tilja.
Så lönligt bar hon sorgen.