Hugo Alfvén (1872-1960)

Folkvisa från Gotland
Uti vår hage

Rudén nr 101

Skriv ut
  • Tillkomstår: 21 maj 1923
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Folkvisa
  • Dedikation: till Sångsällskapet Orphei Drängar
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1923
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 2,5 minuter

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sångarförbundet, del 2, nr 113, Hirsch 2734, 1926
• Lunds studentsångförenings stamrepertoar, nr 5. Stockholm 1956
• Nordiska musikförlaget, NMS 4911

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 188, s. 18

Litteraturhänvisning

Ramsten, Märta: "Uti vår hage. Några anteckningar kring den 'svenskaste' av kör-visor". Alfvéniana 1/94, s. 3-5
Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Ej för långsamt h-moll 3/4 /: 18 takter :/, H-dur 8 takter, totalt 26 takter

Länkar

Alfvéniana 1/94


Libretto/text

Uti vår hage där växa blå bär. Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Fagra små blommor där bjuda till dans, Kom hjärtans fröjd!
Vill du, så binder jag åt dig en krans.
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Uti vår hage finns blommor och bär. Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig är,
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!