Hugo Alfvén (1872-1960)

Min födelsedag

Rudén nr 96

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad 30 januari 1920
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Olof Kolmodin, Andelig Dufvoröst, nr 129
  • Uruppförande: På Anders Zorns födelsedag 18 februari 1920 av Mora hembygdskör
  • Arrangemang/bearbetning: Upptecknad av Janne Romson. Harmonisering för Mora hembygdskör av Hugo Alfvén 1920
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 1,5 minuter

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Folkkörboken, del 1, nr 26. Stockholm 1923, EC 412:

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:41, 190, s. 6-7, 188, s. 11 (skiss)

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

c-moll 3/4, 12 takter /: 4 takter :/, totalt 16 takter


Libretto/text

Min födelsedag
förtjänar att jag
ett tacksamhetsljud
till himmelen sänder
att prisa min Gud,
som skapat mig väl,
att jag av hans händer
fått lemmar och själ.

Och om jag ej mer
min födslodag ser,
så ske som Du vill!
Jag haver i tankar
från jorden mig skilt.
Bered mig i tid
att lyfta mitt ankar
och fara i frid.