Hugo Alfvén (1872-1960)

Herr Fröjdenborg och fröken Adelin

Rudén nr 170

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tibble 27juli 1940
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för manskör av Hugo Alfvén 1940
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1940, CG 3199. Gehrmans kvartett-bibliotek, 195

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:17a

Beskrivning av verket

Andante C-dur 2/4, 48 takter


Libretto/text

Fröken Adelin hon gångar sig i rosendegård,
för allt vad som kärt är i världen,
att hämta de rosor, både vita och blå.
Mig tyckes det är tungt till att leva.
Hon plockade rosor, både vita och blå,
för allt vad som kärt är i världen,
att binda hertig Fröjdenborg en krans därutav.
Mig tyckes det är tungt till att leva.
Han klappar fröken Adelin på rosende kind:
för allt vad som kärt är i världen,
”Ack give du vore allrakärestan min!”
Mig tyckes det är tungt till att leva.