Hugo Alfvén (1872-1960)

Konungabarnen

Rudén nr 172

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tibble 13 september 1940
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för blandad kör av Hugo Alfvén 1940
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1940, CG 3214. Gehrmans kör-bibliotek, 136

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv "Till Lille Bror Söderlundh 11 maj 1952"

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Andantino f-moll 6/8, 16 takter, c-moll 16 takter, f-moll 8 takter, totalt 40 takter


Libretto/text

Jag gick mig ut en midsommarsdag,
då gräsen och örterna gro.
Det var två ädla konungabarn,
de lov’de varandra sin tro.
”Ack hur skall jag till eder komma,
jag ser ingen väg här fram”
”Vi tända ljuset i lyktan,
då simmar du här fram”

Det var den leda trollkäringen,
hon stod och lydde därpå.
”Er vänskap vill jag åtskilja,
den stund jag leva må”
Det var den leda trollkäringen,
Gud låte henne få skam!
Hon släckte ut ljuset i lyktan,
så konungasonen han sank.

Och jungfrun den döde tar uti famn,
hon tryckte hans mun till sin mun.
Stor ymka var det,
att se däruppå,
de båda sjönk’ till grund.