Hugo Alfvén (1872-1960)

Klang, min vackra bjällra
Dansvisa

Rudén nr 176

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tibble 9 april 1941
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Zacharias Topelius
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för blandad kör av Hugo Alfvén 1941
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1941, CG 3272. Gehrmans kör-biblliotek, 142

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:32

Beskrivning av verket

Vivace C-dur 3/4, 50 takter


Verkkommentar

En välkänd visa som Alfvén 1941 försåg med kördräkt. Textförfattaren Topelius rubricerades dikten "Respolska" och skrev texten till en folkvisa som tonsättaren Johan Fredrik Berwald (kusin till Franz B.) lagt in i ett skådespel, vilket uppfördes i Helsingfors 1846. Man lägger märke till att Alfvén varierar den andra strofen genom att tillföra en motmelodi.


Libretto/text

Klang, min vackra bjällra, i den sena kväll!
Spring, min raska fåle, över mo och fjäll!
Hemåt ila vi med vindens snabba fart,
där så vila vi i mjuka armar snart;
och vår lycka ingen må förtycka.
Alla kvällens norrsken flämta där i skyn,
alla sälla minnen skymta för min syn.

Hej, hej, galopp det går på insjöns silvertak!
Hejda loppet ej för varje liten vak!
Långa djupa fjärdar brusa under oss,
många ljuva världars ljus i stjärnors bloss
vackra glimma uti isens strimma.
Höjden är så klar och klart är djupet ock:
dö, det är visst gott, men leva bättre dock.