Hugo Alfvén (1872-1960)

Jungfrun i blå skogen

Rudén nr 189

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tibble 18 december 1942
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för blandad kör av Hugo Alfvén 1942
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1943, CG 3492. Gehrmans kör-bibliotek, 173

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:31b

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Andante g-moll 2/4, 16 takter, c-moll 16 takter, g-moll 16 takter. c-moll 16 takter, Più vivo g-moll 28 takter, Lento 4 takter, totalt 80 takter


Libretto/text

Och jungfrun hon skulle åt vakerstugan gå
linden darrar uti lunden
så tog hon den vägen åt skogen den blå.
Ty hon var i vildskogavånda.

Och när som hon kom tlll skogen den blå
linden darrar uti lunden
då mötte där henne ulven den grå.
Ty hon var i vildskogavånda.

”Och kära du ulver, du bit inte mig!”
linden darrar uti lunden
”Min röda gullkrona den vill jag giva dig”
Ty hon var i vildskogavånda.

”Din röda gullkrona jag passar inte på”
linden darrar uti lunden
”ditt unga liv det måste nu gå.”
Ty hon var i vildskogavånda.

Och ungersven sadlar sin gångare röd
linden darrar uti lunden
han red litet fortare än fågeln han flög.
Ty hon var i vildskogavånda.

”Gud tröste, Gud bättre mig ungersven!”
linden darrar uti lunden
”Min jungfru är borta, min häst är förränd”
Ty hon var i vildskogavånda.