Hugo Alfvén (1872-1960)

Herr Tideman och lilla Rosa

Rudén nr 171

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tibble 10 september 1940
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för blandad kör av Hugo Alfvén 1940
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1940, CG 3196. Gehrmans kör-bibliotek, 135

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:21b

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Andante g-moll 2/4, 14 takter, Più mosso, agitato, 20 takter, Tempo I modulerande 8 takter, Più lento g-moll 14 takter, totalt 42 takter


Libretto/text

Rosa lilla talte till sin broder så,
under lidan:
"Vad sporde du för nytt uppå tinget i går?"
Så sent om en aftons tider.
"Ej annat hörde jag uppå tinget i går"
under lidan
"men Herr Tideman är döder och lagd uppå bår."
Så sent om en aftons tider.
Rosa lilla föll så blek ned till jord
under lidan.
Hon talte icke på länge ett ord
Så sent om en aftons tider.
De ringde för Herr Tideman i östra kyrkogård
under lidan.
Det ringde för lilla Rosa i väster därifrån
Så sent om en aftons tider