Hugo Alfvén (1872-1960)

Motett

opus 34/52, Rudén nr 84

Skriv ut
  • Tillkomstår: Uppsala? oktober? 1914
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Johan Olof Wallin (Sv.Ps. 226)
  • Dedikation: till Nathan Söderblom
  • Uruppförande: Uppsala domkyka vid Nahtan Söderbloms installation som ärkebiskop 8 november 1914
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

S.A.T.B., om möjligt även gosskör i koralen

Exempel på tryckta utgåvor

• Ljuskopia Uppsala 1914, skrivet av Gustaf Berg
• Ljuskopia Uppsala 1915, skrivet av Hugo Alfvén
• Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1944, CG 3597. Gehrmans körbibliotek, 183

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: opus 34 i Musik- och teatermuseet, opus 52 i UUB VMhs 204:12

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 347

Beskrivning av verket

Andante solenne a-moll 4/4, 19 takter, Koral 28 takter, 20 takter, Koral 28 takter, totalt 95 takter


Libretto/text

Väktare på Sions murar,
skåda vidden av ditt kall!
Inför den, som prövar njurar,
räkenskap du göra skall.
Vårda Kristi får och lamm,
träd med herdastaven fram,
vaksam, fridsam, lyckosam!

Skriv det konungsliga budet
skriv tidigt i de ungas bröst!
Låt av nåden utgå ljudet
till de ångerfullas tröst!
Vilsefördas ledsven var,
svagas tillflykt och för svar
och de armas vän och far!

Var på tidens tecken vaken,
var vid des förärv ej ljum!
Låt den heliga ljusastaken
icke stötas från sitt rum!
Bäva ej i stormig tid,
manligt emot ulvar strid,
tåligt, tåligt Kristi smälek lid!

Den högste Herden lede dig,
du, som leda skall hans jord!
Han styrke dig och berede dig
med sin Anda och sitt ord!
Give han, vars kors du bar,
dig en krona evigt klar,
när din kamp du kämpat har!