Hugo Alfvén (1872-1960)

Barnens bön för fäderneslandet

Rudén nr 117

  • Tillkomstår: Leksand 18 december 1930
  • Verktyp: Barnkör a cappella
  • Textförfattare: Zacharias Topelius
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.S.A.A.

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Hirsch, Stockholm 1931, Hirsch 2783

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kompositionsskiss UUB VMhs 188

Beskrivning av verket

Stilla och innerligt C-dur 4/4, 34 takter


Libretto/text

O, Gud, bevara vårt fädernesland,
vårt dyra, älskade hem!
Vår fredliga bygd, vår lugna strand,
o, Gud, beskydda dem!
Vår moders hydda, vår faders gård,
vår barndoms vagga, vår ungdoms vård,
beskärma dem med din hand!
Bevara vårt fosterland!
Vi äro fattiga barn och små
som blommor på livets stig,
och intet är, som vi här förmå,
allenast bedja till dig.
O, Gud, som hörer de spädas röst,
var du vår styrka, var vår tröst,
vårt värn, vårt ljus, vår dygd!
Välsigna vår fosterbygd!