Hugo Alfvén (1872-1960)

Stemning

Rudén nr 156

  • Tillkomstår: december 1938
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Jens Peter Jacobsen
  • Uruppförande: Uppsala 6 maj 1941, Orphei Drängar, dirigent Alfvén
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B..

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1939, CG 3037 (Gehrmans kvartettbibliotek 177)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf i UUB VMhs 184:37

Litteraturhänvisning

Rudén, Jan Olof: Peterson-Bergers, Stenhammars och Alfvéns tolkning av J P Jacobsens Stemning (Alfvéniana 1, 2010, s. 3-11)

Beskrivning av verket

Adagio Ess-dur 4/4, 20 takter

Länkar

Alfvéniana 1/10


Libretto/text

Alle de voksende Skygger
har vævet sig sammen tiI en,
ensom paa Himmelen lyser
en Stjerne saa straalende ren,
Skyerne have saa tunge Drømme,
Blomsternes Øjne i Duggraad svømme
underligt Aftenvinden suser i Linden.