Hugo Alfvén (1872-1960)

Stemning

Rudén nr 156

Skriv ut
  • Tillkomstår: december 1938
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Jens Peter Jacobsen
  • Uruppförande: Uppsala 6 maj 1941, Orphei Drängar, dirigent Alfvén
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B..

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1939, CG 3037 (Gehrmans kvartettbibliotek 177)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf i UUB VMhs 184:37

Litteraturhänvisning

Rudén, Jan Olof: Peterson-Bergers, Stenhammars och Alfvéns tolkning av J P Jacobsens Stemning (Alfvéniana 1, 2010, s. 3-11)

Beskrivning av verket

Adagio Ess-dur 4/4, 20 takter

Länkar

Alfvéniana 1/10


Verkkommentar

Kompositionen tillkom 1938, som vanligt för Alfvén i två versioner: för manskör respektive blandad kör. Han måste ha varit nöjd med sitt verk, då han omedelbart gjorde en version för stråkorkester med kör ad libitum. Faktum är att den laddade danska texten redan på 1890-talet inspirerade Alfvéns antagonist Wilhelm Peterson-Berger till en sång för blandad kör. Det är inte känt ifall Alfvén visste om detta.


Libretto/text

Alle de voksende Skygger
har vævet sig sammen tiI en,
ensom paa Himmelen lyser
en Stjerne saa straalende ren,
Skyerne have saa tunge Drømme,
Blomsternes Øjne i Duggraad svømme
underligt Aftenvinden suser i Linden.