Hugo Alfvén (1872-1960)

I bruset

Rudén nr 97

Skriv ut
  • Tillkomstår: Alfvénsgården 39 juli 1920
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Birger Mörner
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 1,5 minuter

Exempel på tryckta utgåvor

Kungl. Musikaliska akademien/Alfvénfonden, 2005

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Exemplar 1-2 i UUB VMhs 184:24

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 341-342

Beskrivning av verket

Allegro c-moll 4/4, 15 takter, C-dur, 5 takter, Poco meno mosso g-moll, 7 takter, Tempo primo C-dur 4 takter, totalt 31 takter

Länkar

Partitur


Verkkommentar

I bruset är den andra av de två dikter som Alfvén tonsatt av Birger Mörner. Den är daterad Alfvénsgården 30 juli 1920, dvs i Tällberg. Marianne Mörner har satt sitt exlibris på ett exemplar.

Jan Olof Rudén


Libretto/text

Svartgröna vågor fräsande svepa över det röda skäret,
strö sitt kokande skum över de båda måsarnes fötter,
som där med indragna halsar tysta huka i stormen.
Det dånar, det brusar dovare, dovare,
men de höra det icke de båda fåglarne,
ty de lyssna till två små tickande hjärtan.